Zakres oferty doradczej
 • Coaching

 • Diagnozy potencjału ludzi i zespołów


  Diagnozy zespołu

  Prowadzimy badania pozwalajace zidentyfikowac zarówno podstawowe braki i ich przyczyny, jak i silne strony zespołów zadaniowych. Oferujemy także coaching menedżerski dla szefów zespołów. Badania oparte są na pogłebionych wywiadach indywidualnych prowadzonych z członkami zespołu oraz ich przełożonymi. Mamy możliwość wspierania się także testami psychologicznymi.
  Diagnoza prowadzona jest przez psychologów z wieloletnim doświadczeniem psychologicznym i biznesowym.

  Co daje diagnoza funkcjonalna zespołów:
  • analiza realnych norm i wartości zespołu,
  • przepływ informacji i komunikacja interpersonalna,
  • jakość i dopasowanie stylu kierowania szefa do potrzeb zadaniowych i rozwojowych zespołu,
  • możliwe kryzysy i obszary potencjalnych konfliktów,
  • silne i słabe strony zespołu,
  • rekomendacje działań i metodologia wdrażania zmian.

  Diagnozy indywidualne

  Prowadzimy badania pozwalające tak na ocenę bieżących kompetencji, jak i potencjału rozwojowego pracowników.
  Stosujemy metodologię Assessment/Development Centre, ankiety typu 360 stopni, badania testowe (w tym Insights Discovery).
  Zespół diagnostyczny tworzą psychologowie z wieloletnim doświadczeniem w pracy dla organizacji biznesowych. Posiadamy uprawnienia i certyfikaty pozwalające na korzystanie ze sprawdzonych i uznanych narzędzi.

 • Systemy HR


YC