Co oferujemy

Oferujemy usługi pakietowe wzmacniając proces doradczy odpowiednimi treningami i warsztatami. Wierzymy, że wszelkie zmiany wymagają czasu i starannie zaplanowanych procesów. Dlatego też harmonogram prac ustalany jest z klientem w taki sposób, aby jak najbardziej stymulował intensywną pracę i pełne zaangażowanie członków organizacji, a jednocześnie odpowiadał ich możliwościom i oczekiwaniom.

Nie sprzedajemy usług doradczych czy szkoleń, lecz pomagamy w rozwiązywaniu problemów. Przeprowadzana szczegółowa analiza potrzeb, pozwala określić zakres prac oraz pomaga dobrać najbardziej efektywne metody ich realizacji. Dostosowanie do potrzeb umożliwia ścisła współpraca z klientami w przygotowaniu, przeprowadzeniu, a także ocenie efektywności programów doradczych i szkoleniowych.

Praktyczne rezultaty i wymierne efekty dla funkcjonowania organizacji są zasadniczym celem naszych usług. W czasie szkoleń dbamy o rozwój konkretnych umiejętności, a w trakcie procesu doradczego koncentrujemy się na usprawnieniu funkcjonowania organizacji, zespołów ludzkich lub poszczególnych jej członków tak, aby wzmocnić wydajność i pozycję rynkową firmy.YC