Kontakt z nami

Yes-Consensus sp. z o.o.


ul. Izabelii 4/11, 01-738 Warszawa

tel. (22) 66 33 770
e-mail:
www.yc.com.pl

NIP: 118-00-59-738

REGON: 010494224

KRS: 0000133525
Sąd rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. KRS

Kapitał zakładowy 50 000 zł


YC