Sztuka prezentacji
Szkolenie prowadzone jest w konwencji przygotowywania aktora do wzięcia udziału w przedstawieniu scenicznym, opracowanym według przygotowanego przez niego samego scenariusza.

Moduły tematyczne

Co? Po co?
Przygotowanie AKTORA Dokonanie autoanalizy stopnia pewności siebie przez uczestników oraz dookreślenie ich oczekiwań wobec szkolenia.
Przygotowanie SCENARIUSZA Rozwinięcie umiejętności konstruowania skutecznych prezentacji (dobór treści, budowa struktury prezentacji, diagnoza audytorium).
SCENOGRAFIA Poznanie zasad tworzenia i wykorzystywania pomocy wizualnych, doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem audiowizualnym.
REŻYSERIA Doskonalenie umiejętności przykuwania uwagi audytorium do treści wygłaszanej prezentacji.
CZAS NA SCENĘ Uzyskanie informacji zwrotnych na temat umiejętności przygotowania i wygłaszania prezentacji.


YC