Negocjacje
Szkolenie opiera się na podstawowych założeniach Harwardzkiego Projektu Negocjacyjnego. Obok tradycyjnego podejścia do negocjacji (negocjacje jako walka stron o ograniczone zasoby) ukazuje podejście nowsze (negocjacje problemowe, negocjacje oparte o zasady), zakładające możliwość wyjścia poza kompromisowe rozwiązania, pogodzenia interesów stron i osiągania rozwiązań satysfakcjonujących negocjujące strony.

Moduły tematyczne

Co? Po co?
Dynamika konfliktu w procesie negocjacji Dostrzeżenie oraz naruszenie schematów i stereotypów dotyczących konfliktów i negocjacji.
Strategia pozycyjna Stworzenie listy technik skutecznych w strategii pozycyjnych negocjacji, doskonalenie umiejętności stosowania wybranej techniki negocjacyjnej.
Strategia problemowa Przełamanie mitu o rywalizacyjnej naturze każdych negocjacji, nabycie umiejętności efektywnej analizy sytuacji negocjacyjnej - określania pola potencjalnej współpracy i rywalizacji.
Trudne sytuacje w negocjacjach Uświadomienie najczęstszych trudnych sytuacji negocjacyjnych, opracowanie metod postępowania w trudnych sytuacjach.


YC