Umiejętności kierownicze i przywódcze
Aby sprawnie kierować innymi nie trzeba urodzić się liderem, trzeba jednak posiadać kilka podstawowych umiejętności i sprawnie się nimi posługiwać. Główne przesłanie szkolenia brzmi:
"Nie ma jednego skutecznego sposobu na wszystkich podwładnych. O efektywności kierownika decyduje jego umiejętność dopasowania swoich zachowań do ludzi z którymi pracuje i sytuacji w jakiej działa".
Na szkoleniu wzmacniamy u uczestników to elastyczne podejście do pracowników i szlifujemy podstawowe umiejętności: motywowania, delegowania i udzielania informacji zwrotnej.
 

Moduły tematyczne

Co? Po co?
Rola kierownika i przywódcy Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat podstawowych zadań kierownika wobec organizacji i zespołu.
Diagnoza własnej postawy kierowniczej Uświadomienie wpływu postaw kierowniczych na zachowania podwładnych oraz diagnoza własnej postawy kierowniczej.
Style kierowania Poznanie podstawowych założeń Ewolucyjnego Modelu Kierowania oraz doskonalenie umiejętności elastycznego stosowania różnych stylów kierowania.
Komunikacja w relacji przełożony - podwładny Nabycie wiedzy na temat roli informacji zwrotnej w procesie kierowania oraz doskonalenie umiejętności jej udzielania.
Motywowanie pracowników Refleksja nad głównymi potrzebami, sterującymi zachowaniem ludzi oraz określenie sposobów pozafinansowego motywowania pracowników.
Delegowanie zadań Uświadomienie korzyści wynikających z delegowania zadań oraz doskonalenie umiejętności zlecania zadań w zależności od aktualnego poziomu umiejętności podwładnych.


YC