Zarządzanie konfliktem w zespole
Konflikt na ogół budzi negatywne skojarzenia, a nasze typowe reakcje wobec niego, to konfrontacja z drugą stroną. Trudniej dostrzegalne są dobre strony konfliktu. Nasze szkolenie pozwoli uczestnikom dostrzec w konflikcie pozytywy, umożliwi analizę własnych zachowań i dostarczy sposobów rozwiązywania konfliktów satysfakcjonujących dla wszystkich stron.
 

Moduły tematyczne

Co? Po co?
Dynamika konfliktu Diagnoza indywidualnych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz poznanie typowych reakcji ludzi wobec nich.
Analiza konfliktu Uzyskanie wiedzy na temat różnych przyczyn konfliktów w organizacji.
Metody prewencji interwencji wobec konfliktu Wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia rozpoznawania konfliktu strukturalnego, konfliktu interesów oraz wyboru odpowiedniej metody radzenia sobie z nimi.
Efektywne komunikowanie się w sytuacji konfliktu Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat podstawowych technik komunikacyjnych użytecznych w sytuacji konfliktu (framing i reframing).
Konflikt w naszym zespole - dyskusja facylitowana Diagnoza i sprawdzenie metod postępowania wobec konfliktów w konkretnych zespołach pracowniczych.


YC