Zarządzanie zmianą
Szkolenie ma na celu przygotowanie kadry zarządzającej i pracowników do wprowadzania zmian w organizacjach. Poszczególne moduły dostarczają uczestnikom wiedzy i narzędzi planowania, wprowadzania i oceny zmiany. Duży nacisk położony jest na radzenie sobie z oporem wobec zmian.

Moduły tematyczne

Co? Po co?
Zmiana a kultura organizacyjna Zdiagnozowanie barier organizacyjnych i wskazanie na cechy kultury organizacyjnej, które sprzyjają wprowadzaniu zmian.
Fazy przeprowadzania zmiany Dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi do zarządzania zmianą na każdym z jej etapów: od strategii planowania, poprzez taktyki wprowadzania, okres przejściowy aż po instytucjonalizację zmiany i jej ewaluację.
Ludzie wobec zmian Przedstawienie psychologicznych prawidłowości w ludzkich reakcjach na zmianę oraz wskazanie na źródła, przejawy i metody radzenia sobie z oporem wobec zmiany.
Kierowanie zmianą Doskonalenie umiejętności kierowania procesem zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania zmian.
Planowanie partnerskie jako metoda partycypacyjnego wprowadzania zmiany w organizacji Zaprezentowanie uczestnikom planowania partnerskiego jako całościowej metody partycypacyjnego wprowadzania zmiany w organizacji.


YC