Menedżer jako coach
Celem szkolenia jest przygotowanie menedżerów do prowadzenia coachingu. Dostarcza wiedzy na temat procesu i zasad coachingu, jako metody efektywnego rozwijania potencjału pracowników. Wzmacnia postawę sprzyjającą wprowadzaniu metod coachingowych w praktyce. Pozwala na trenowanie takich umiejętności jak: diagnozowanie potrzeb rozwojowych, wyznaczanie celów, efektywna komunikacja w procesie coachingu, udzielanie informacji zwrotnej.

Moduły tematyczne 

Co? Po co?
Coaching - fundamenty Ustalenie rozumienia coachingu, korzyści płynących z jego wprowadzania, granic zastosowania. Uświadomienie warunków skuteczności procesu coachingu (kultura Firmy, postawa coacha).
Proces i style coachingu Poznanie kolejnych etapów procesu i umiejętności jakimi powinien dysponować skuteczny coach. Rozpoznanie własnych preferencji w zakresie stosowania różnych stylów prowadzenia coachingu.
Umiejętności komunikacyjne coacha Doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji z naciskiem na: budowanie relacji, zadawanie pytań oraz udzielanie informacji zwrotnych.
Prowadzenie rozmowy coachingowej Trenowanie umiejętności prowadzenia rozmowy w każdym etapie procesu: zawierania kontraktu, diagnozowania potrzeb rozwojowych i wyznaczania celów, planowania działań, rozwiązywania problemów, monitorowania i oceny.
Zaplanowanie rozwoju własnych umiejętności w procesie mini-coachingu Wzmocnienie postawy sprzyjającej stosowaniu poznanej wiedzy i umiejętności w praktyce. Zaplanowanie sposobu doskonalenia wybranej umiejętności przydatnej w coachingu.


YC