Prowadzenie efektywnych spotkań
Czy lubisz zebrania? Większość osób, które często w nich biorą udział, udzieli zapewne odpowiedzi "nie". Dlaczego? Ponieważ uważają, że tracą na nich czas, a ich rezultaty nie są tymi jakich by oczekiwali. I te nie kończące się dyskusje...
Szkolenie prezentuje metodę poradzenia sobie z typowymi problemami pojawiającymi się na zebraniach, a uczestnicy, wcielając się w role prowadzących fragmenty zebrań, mają okazję na gorąco przekładać wiedzę na umiejętności.

Moduły tematyczne

Co? Po co?
Co to jest zebranie Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat typów zebrań i uświadomienie podstawowych problemów występujących na zebraniach
Efektywność zebrań Wskazanie warunków określających efektywność zebrań oraz przełamanie stereotypowego podejścia do zebrań, poprzez przedefiniowanie ról pełnionych podczas zebrań
Planowanie zebrania Uświadomienie roli zaplanowania zebrania oraz rozwiniecie umiejętności układania pisemnego planu zebrania i szacowania realnego czasu jego trwania
Prowadzenie zebrania. Rola i techniki pracy facylitatora Poznanie podstawowych działań prewencyjnych i interwencyjnych, przydatnych w prowadzeniu zebrania oraz doskonalenie umiejętności ich praktycznego stosowania
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach Przetrenowanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i postępowania z tzw. trudnymi uczestnikami oraz doskonalenie umiejętności doboru technik do konkretnej sytuacji


YC