Grupowe rozwiązywanie problemów
Szkolenie w zakresie "Zespołowego rozwiązywania problemów" łączy zagadnienia pracy zespołowej, prowadzenia zebrań oraz rozwiązywania problemów, które mogą być przedmiotem odrębnych szkoleń. Polecane jest szczególnie dla grup (osób pracujących w grupach) powołanych do rozwiązania problemów, zespołów innowacyjnych itp.

Moduły tematyczne 

Co? Po co?
Tworzenie zespołów i wspomaganie pracy zespołowej Wprowadzenie do zasad pracy grupowej i budowania zespołów, lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących grupą, doskonalenie technik działania wspomagających pracę zespołową.
Rozwiązywanie problemów Usystematyzowanie procesu rozwiązywania problemów, poznanie i wypróbowanie technik rozwiązywania problemów przydatnych w poszczególnych fazach tego procesu, zdefiniowanie przez uczestników swoich silnych i słabych stron w myśleniu analitycznym i koncepcyjnym.
Prowadzenie zebrań w zespołach innowacyjnych Zapoznanie z interaktywną metodą prowadzenia zebrań, ćwiczenie umiejętności prowadzenia zebrań zespołów innowacyjnych w roli facylitatora.


YC