Kreatywność zespołów
Każdy człowiek i każda organizacja chcieliby umieć przekraczać własne możliwości, wychodzić poza ramy i schematy, twórczo myśleć, by podnosić efekty i tworzyć rzeczy wartościowe. Dobre chęci i na tym na ogół się kończy, mamy wytłumaczenie - nie jesteśmy kreatywni - taka jest powszechna opinia. Podczas treningu twórczości pomagamy uczestnikom wyzwolić swój twórczy potencjał poprzez rozwinięcie umiejętności i dostarczenie technik kreatywnego myślenia.

Moduły tematyczne 

Co? Po co?
Przepustka do twórczości Dostarczenie uczestnikom podstaw wiedzy na temat kreatywności i myślenia lateralnego oraz wspólne określenie, a następnie stworzenie warunków, sprzyjających takiemu myśleniu.
Wytwarzanie twórczego napięcia Dostarczenie uczestnikom narzędzi, które pozwolą im odczuć, iż mogą, jeśli zechcą, być osobami twórczo myślącymi.
Tworzenie Poznanie i przetrenowanie wybranych metod twórczego myślenia.
Refleksja nad twórcą Zdiagnozowanie własnych twórczych możliwości i wypracowanie indywidualnego stylu tworzenia nowych, kreatywnych pomysłów.
Jak to przełożyć na rzeczywistość Uświadomienie zalet i ograniczeń stosowania technik twórczego myślenia w pracy oraz zaplanowanie dalszych działań, mających na celu wprowadzenie wiedzy z zajęć do życia zespołu i firmy.


YC