Train the trainer
Celem szkolenia jest przygotowanie lub rozwój merytoryczny trenerów wewnętrznych organizacji. Jeżeli jest to szkolenie dla osób rozpoczynających pracę szkoleniową lub mających prowadzić szkolenia w ramach szerszego projektu - szkolenie obejmuje moduły opisane poniżej. Program przygotowywany - po szczegółowej analizie potrzeb szkoleniowych - dla doświadczonych trenerów obejmuje ćwiczenie wybranych umiejętności oraz znacznie szerzej traktuje kwestie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami/uczestnikami szkoleń.

Moduły tematyczne 

Co? Po co?
Po co i jak uczą się dorośli Rozumienie specyfiki uczenia się osób dorosłych, w tym roli dynamiki grupy w szkoleniach, zdefiniowanie podstawowych celów i zadań trenera.
Diagnoza potrzeb szkoleniowych Poznanie metod diagnozy potrzeb szkoleniowych, przećwiczenie formułowania celów szkoleń.
Przygotowywanie szkoleń Poznanie i przećwiczenie przygotowywania sesji szkoleniowych "krok po kroku" według kilkuetapowego modelu przygotowywania szkoleń.
Prowadzenie sesji szkoleniowej Poznanie/przypomnienie podstawowych zasad pracy z grupą, autoprezentacji, występowania na forum grupy i aranżacji "przestrzeni szkolenia"; uzyskanie informacji zwrotnej o występowaniu na forum grupy (na podstawie krótkich prezentacji wygłaszanych przez uczestników).
"Próbki szkoleniowe" Uczestnicy (indywidualnie lub w małych grupach) przygotowują programy sesji szkoleniowej na zadany temat i przeprowadzają prezentację z wybranego fragmentu. Celem jest zebranie i przećwiczenie wiedzy uzyskanej w modułach poprzednich oraz uzyskanie kolejnej informacji zwrotnej o funkcjonowaniu w roli osoby prowadzącej.
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami Wspomagana przez trenerów, samodzielna praca uczestników nad problemem: "co ja zrobię, gdy...".
Ewaluacja szkoleń Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i metodami oceny skuteczności i efektywności szkoleń.


YC