Warsztaty dla asesorów
Celem szkolenia jest przedstawienie lub pogłębienie wiedzy o założeniach, metodologii i zasadach oceny przy użyciu metody Assessment/Development Centre. Podczas szkolenia zajmujemy się całym procesem od tworzenia programu i narzędzi sesji AC/DC, poprzez zasady oceny, aż po tworzenie raportów końcowych (diagnoz indywidualnych). Szkolenie może być prowadzone w kilku wariantach, w zależności od stopnia zaawansowania uczestników.

Moduły tematyczne 

Co? Po co?
Przykład zadania z sesji Assessment Centre Wstępne zapoznanie się z metodologią i sposobem prowadzenia sesji oraz doświadczenie bycia ocenianym lub oceniającym.
Na czym polega i czemu sluży AC/DC Zebranie i uporządkowanie wiedzy uczestników na temat AC/DC.
Zasady i metodologia AC/DC Prześledzenie procesu od zestawu kompetencji do raportu końcowego oraz przedyskutowanie wątpliwości.
Podstawowe problemy, trudności i błędy oceny Stworzenie listy zagrożen wynikających z subiektywności oceny oraz poznanie sposobów na minimalizowanie wpływu błędów oceny.
Analiza wybranej kompetencji Poznanie metodologii tworzenia formularzy obserwacyjnych oraz tworzenie formularza obserwacji dla jednej z kompetencji.
Zadania używane podczas AC/DC Poznanie rodzajów zadań oraz ćwiczenia z wykorzystaniem kilku z nich. Poznanie metodologii doboru narzędzi i tworzenia nowych.
Raport końcowy Poznanie i przećwiczenie na przykładach wykorzystania różnych form raportu końcowego, formy diagnozy.
Etyka w badaniach prowadzonych przy użyciu metodologii AC/DC Przedyskutowanie dylematów etycznych, stworzenie listy zasad stosowania metodologii AC/DC.


YC