Szkolenia wdrożeniowe
Prowadzimy szkolenia "wdrożeniowe" przy wprowadzaniu systemów wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi. Ich celem jest prezentacja celów i zasad stosowania nowowprowadzanych systemów oraz zapoznanie pracowników z procedurą i narzędziami. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój i wyrównanie konkretnych umiejętności, których wdrażany system wymaga od pracowników. Przykładowe szkolenia wdrożeniowe, które prowadzilismy dla naszych klientów:
  • szkolenia dla oceniających i ocenianych przy wprowadzaniu systemu okresowych ocen pracowniczych,
  • opisywanie stanowisk pracy i/lub korzystanie ze stworzonej na użytek organizacji bazy danych do tworzenia tychże opisów,
  • prowadzenie przeglądów kadrowych, innych niż systematyczny system ocen pracowniczych.


YC