Rafał Stefański

Rafał Stefański
Prezes Zarządu Yes-Consensus, konsultant, coach i trener

Obszary specjalizacji

  • kierownik projektów i konsultant w zakresie konstruowania i wdrażania modeli kompetencyjnych, systemów opisów stanowisk pracy i systemów ocen pracowniczych
  • facylitator sesji strategicznych, procesów rozwiązywania problemów, sesji kreatywności
  • coach (coaching zewnętrzny dla menedżerów)
  • kierownik i konsultant w projektach badawczych (np. badania wpływu inteligencji emocjonalnej na skuteczność zawodową)
  • kierownik projektów szkoleniowych i trener w zakresie m. in. umiejętności kierowniczych i przywódczych, coachingu, współpracy w zespole, prowadzenia (facylitacji) spotkań, rozwiązywania problemów, sztuki prezentacji i negocjacji

Wykształcenie

  • psycholog (doktorat z psychologii, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Kariera zawodowa

  • prezes Zarządu, Yes-Consensus sp. z o.o. (od roku 1994)
  • asystent, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
  • działalność szkoleniowa w ramach Ośrodka Negocjacji Rozwiązywania Konfliktów UW oraz Consensus 2000 s.c.


YC