Justyna Olszańska

Justyna Olszańska
Konsultant, coach i trener

Obszary specjalizacji

  • kierownik projektów i konsultant w zakresie diagnozy potencjału zawodowego (Assessment/Development Centre, badania typu 360 stopni)
  • kierownik projektów i konsultant w w zakresie diagnozy zespołów i organizacji (np. badania satysfakcji pracowników)
  • coach (coaching zewnętrzny dla menedżerów)
  • kierownik projektów szkoleniowych i trener w zakresie m. in., umiejętności kierowniczych i przywódczych, coachingu, warsztatów dla trenerów i asesorów, sztuki prezentacji, współpracy w zespole, komunikacji

Wykształcenie

  • psycholog (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)
  • licencja w zakresie Metody Insights Learning & Development
  • licencja w zakresie Metody Thomas International

Kariera zawodowa

  • trener i konsultant, Yes-Consensus sp. z o.o.(od roku 1994)
  • asystent, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
  • działalność szkoleniowa w ramach Ośrodka Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów UW oraz Consensus 2000 s.c.


YC